Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

MIDAS - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu NFI Midas S.A. (86/2011)

MIDAS - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu NFI Midas S.A. (86/2011)
Share
d3psav4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu NFI Midas S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 roku, Rada Nadzorcza Funduszu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ("Statut"). Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Funduszu przypomina, że skutek, w postaci zmiany uwzględnionej w tekście jednolitym Statutu Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego, nastąpi z chwilą wpisania tej zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 86_2011 - tekst Statutu NFI Midas po zmianach ZWZ z dnia 15-11-2011.pdf Załącznik do RB 86_2011 - tekst Statutu NFI Midas po zmianach ZWZ z dnia 15-11-2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d3psav4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2011-12-01 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4