Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

MIDAS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (7/2013)

MIDAS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (7/2013)
Share
d1ngld1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 marca 2013 roku, Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za I półrocze 2013 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Midas za 2013 rok. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki wybrała spółkę pod firmą Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 ("E&Y"). E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie ze Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. E&Y przeprowadzi badania wymaganych przepisami prawa sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Midas za rok obrotowy 2013 oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Midas za pierwsze półrocze 2013 roku. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostanie zawarta z E&Y na okres przeprowadzenia przeglądu i badania oraz sporządzenia opinii wraz z raportem. Spółka korzystała z usług E&Y w zakresie badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Midas oraz sprawozdań finansowych Spółki za lata 2004,2005 oraz 2011 i 2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d1ngld1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2013-03-22 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1