Trwa ładowanie...
d28nr35
d28nr35
espi

MIDVEN - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku ... - EBI

MIDVEN - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku (21/2014)
Share
d28nr35
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku Zarząd Midven Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje, że nie dokonał rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Zając Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28nr35

Podziel się opinią

Share
d28nr35
d28nr35