Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii I do obrotu (15/2014) - EBI

MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii I do obrotu (15/2014)
Share
d4662i3
CATALYST
Raport EBI nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie obligacji serii I do obrotu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 22.07.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, na mocy której 1.840 obligacji na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. O emisji obligacji serii I Spółka informowała raportami bieżącymi nr 8/2014 oraz nr 11/2014. Informacja o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania przedmiotowych papierów wartościowych zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3