Trwa ładowanie...
dp2yfgo

MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii L3 do obrotu na Catalyst (30/2015) - EBI

MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii L3 do obrotu na Catalyst (30/2015)

Share
dp2yfgo
CATALYST
Raport EBI nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie obligacji serii L3 do obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mikrokasy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 1 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) podjął uchwałę nr 883/2015, na mocy której 1007 obligacji na okaziciela serii L3 Emitenta o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW na Catalyst. O emisji obligacji serii L3 Spółka informowała raportami bieżącymi nr 22/2015, 25/2015, 26/2015 i 27/2015. Informacja o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania przedmiotowych papierów wartościowych zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo