Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

MILKPOL S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu ...

MILKPOL S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki. (19/2011)

Share
d1ockdd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MILKPOL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Milkpol" SA (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Wiesławem Niedziałkiem, tj. osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Nabycie 485.500 akcji Spółki zostało dokonane po cenie 1,26 zł za jedną akcję, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 28 października 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MILKPOL S.A. | | handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-318 | | Czarnocin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Główna | | 162 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 616 62 13 | | (44) 616 51 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | milkpol@milkpol.com.pl | | milkpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7710106183 | | 004703448 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd