Trwa ładowanie...
d1p5ieg

Ministerstwo Środowiska: gospodarcza zmiana barw (komunikat)

...

d1p5ieg
d1p5ieg

12.10. Warszawa - Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska informuje:

Z "szarej", tradycyjnej, na "zieloną", zrównoważoną - musi zmienić się globalna gospodarka. W jaki sposób? Każdy kraj musi w zależności od swojej specyfiki zadecydować o konkretnej ścieżce jej realizacji - podkreślał Sha Zukang, podsekretarz generalny ONZ, sekretarz generalny konferencji ONZ nt. zrównoważonego rozwoju (Rio+20), który był gościem konferencji Ministerstwa Środowiska na temat zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Na zaproszenie ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego w Warszawie politycy i eksperci, m.in. z krajów UE, Chin, Japonii, RPA, Indii, Rosji, USA i Brazylii, pokazywali przykłady skutecznych z ich punktu widzenia narzędzi do zielonego rozwoju świata i w konsekwencji globalnej walki z ubóstwem.

235 dni przed konferencją Rio+20 Warszawa wysyła swój przekaz na temat zrównoważonego rozwoju: dzięki zaangażowaniu w ochronę środowiska i rozwój zielonej gospodarki wspieramy walkę z ubóstwem. Czy zielone technologie mogą pomóc w walce z biedą? Czy świat może się rozwijać z poszanowaniem środowiska? To tylko niektóre pytania stawiane od wczoraj w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w pierwszej dyskusji na ten temat przyszłorocznej konferencji Rio+20 po przyjęciu przez ministrów środowiska UE stanowiska w tej sprawie (konkluzje Rady Środowiskowej).

d1p5ieg

Zgodnie z podsumowaniem warszawskiego spotkania to, co może pomóc w dojściu do zielonej gospodarki to wnioski z praktyk, które kraje wskazują jako dobre przykłady różnych konkretnych działań w tym obszarze. Uczestnicy konferencji podkreślali jednocześnie, że "zielony" rozwój nie powinien stanowić bariery dla handlu. Jak skutecznie działać? Podczas dyskusji nawiązano wielokrotnie do koncepcji mapy drogowej zielonej gospodarki, za która opowiada się UE, z jednoczesnym wskazaniem zapewnienia elastycznego podejścia do jej realizacji, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów.

Goście konferencji mówili też o związku pomiędzy ramami instytucjonalnymi a dalszą możliwością rozwoju zielonej gospodarki, ale także o tym, że skutecznie działania wymagają zaangażowania społeczeństw i sektora prywatnego. Konieczna jest współpraca Północ-Południe oraz Południe-Południe. Wyzwaniem na przyszłość wymienianym przez uczestników jest także walka o lepszą efektywność wykorzystywania tych zasobów, które nadal posiadamy.

Dla Chin najważniejszymi narzędziami są zrównoważona konsumpcja, gospodarka niskoemisyjna, zielony, przyjazny środowisku styl życia oraz rozwój przemysłowy w oparciu o przyjazne środowisku technologie. Dla Niemiec natomiast ważna jest szczególnie redukcja emisji gazów cieplarnianych i promowanie innowacyjnych technologii. Brazylia stawia na oszczędność zasobów naturalnych i tworzenie zielonych miejsc pracy i edukację w tym zakresie. USA, oprócz powyższych elementów, apeluje o wykorzystywanie w transformacji gospodarek w kierunku zielonej ekonomii kampanii społecznych, dobrowolnych inicjatyw takich jak certyfikacje czy zielone zamówienia.

Minister Andrzej Kraszewski, podsumowując dyskusję, mówił m.in.: - Polska w czasie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej priorytetowo traktuje włączenie się w proces przygotowania szczytu Rio+20. Polska sama szuka skutecznej drogi do zielonej ekonomii. Nasze narzędzia wypracowujemy razem w sektorowej współpracy Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i innych resortów. Jako przykład skutecznego działania w tym kierunku pokazujemy pomoc w transferze zielonych technologii w projekcie GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii.

d1p5ieg

Głównym celem dwudniowej międzynarodowej konferencji ministerialnej "Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20" w Warszawie była wymiana doświadczeń i zbliżanie stanowisk pomiędzy krajami członkowskimi UE i kluczowymi uczestnikami procesu Rio+20. Konferencja jest też elementem wypracowania ambitnego wyniku konferencji NZ nt. zrównoważonego rozwoju Rio+20 w 2012 r. Konferencja odbyła się w kluczowym momencie w procesie przygotowań do Rio+20, jakim jest wysłanie wkładu do ONZ przed 1 listopada br., w którym zostaną zaprezentowane ambicje co do wyniku konferencji w 2012 roku.

Jednym z dwóch głównych tematów przyszłorocznej konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju - Rio+20 (UNCSD - United Nations Commission for Sustainable Development) jest zielona gospodarka w kontekście zrównoważonego rozwoju i wykorzeniania ubóstwa. Ponadto podczas warszawskiej konferencji zostały zaprezentowane konkluzje Rady ds. Środowiska UE z 10 października 2011 r., które stanowią pierwszy wspólny polityczny przekaz krajów UE w sprawie przygotowań do konferencji Rio+20 oraz jej oczekiwanych wyników, w tym ustanowienia mapy drogowej zielonej gospodarki oraz pakietu reform systemu instytucjonalnego ONZ, m.in. poprzez wzmocnienie międzynarodowego procesu zarządzania środowiskiem.

Gośćmi konferencji były najważniejsze dla procesu Rio+20 postacie z całego świata, m.in.: Sha Zukang - podsekretarz generalny ONZ i sekretarz UNCSD, Wu Hailong - sekretarz generalny Chińskiego Komitetu Przygotowawczego do UNCSD, przedstawiciele RPA, Brazylii, USA, Kanady, Indii, Algierii, a ze strony państw Unii Europejskiej kluczowi dla procesu ministrowie, jak Norbert Roettgen z Niemiec, Ida Auken z Danii, kraju który będzie przewodził UE podczas konferencji w Rio de Janerio w 2012 r., ministrowie z Finlandii, Czech, Rumunii, Belgii, przedstawiciele Francji i Holandii. Komisję Europejską będzie reprezentował Karl Falkenberg - dyrektor generalny ds. środowiska Komisji Europejskiej, a Bank Światowy - wiceprerezes Michael Shaefer.

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1p5ieg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1p5ieg