Trwa ładowanie...
d3vsvx9

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp procentowych pozwala zachować równowagę

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymali ocenę, że stabilizacja stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Większość członków RPP oceniała, że za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian przemawia w szczególności stopniowy wzrost dynamiki cen, która (zgodnie z listopadową projekcją) ma w kolejnych latach zbliżyć się do dolnej granicy odchyleń od celu NBP.

Share
d3vsvx9

Część członków stwierdziła, że obecny poziom stóp procentowych NBP może sprzyjać wzrostowi stopy oszczędności gospodarstw domowych. Kolejnym argumentem za stabilizacją stóp procentowych jest utrzymująca się niepewność dotycząca krajowych i zewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej.

Niektórzy członkowie RPP oceniali, że gdyby utrwalało się spowolnienie wzrostu gospodarczego i rosło ryzyko utrzymywania się inflacji poniżej celu przez dłuższy czas, wówczas uzasadnione byłoby rozważenie obniżenia stóp procentowych.

"Członkowie Rady wskazywali, że - w świetle dostępnych informacji - najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach" - czytamy w "minutes".

d3vsvx9

Ponadto, część członków RPP uważała za uzasadnione obniżenie stóp procentowych w sytuacji dalszego spowalniania wzrostu gospodarczego i wydłużania się okresu deflacji i pojawienia się jej negatywnych skutków dla gospodarki.

"Członkowie ci zaznaczali, że obniżenie stóp procentowych NBP mogłoby sprzyjać wzrostowi dynamiki PKB, w szczególności pobudzając aktywność inwestycyjną" - czytamy dalej.

Niektórzy członkowie Rady wskazali, że w przypadku pojawienia się presji inflacyjnej stwarzającej ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie zasadne może być podwyższenie stóp procentowych.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

(ISBnews)

d3vsvx9

Podziel się opinią

Share
d3vsvx9
d3vsvx9