Trwa ładowanie...
d38avpb

MIR ws. uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Dobre praktyki EFS 2013" (komunikat)

...

Share
d38avpb

04.03. Warszawa - MIR informuje:

- Wasze projekty stanowią doskonały przykład tego, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są inwestowane mądrze i przynoszą bardzo wymierne efekty - podkreślała wicepremier Elżbieta Bieńkowska 3 marca 2014 r. podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Dobre praktyki EFS 2013". Wyróżnienia otrzymały najlepsze projekty finansowane z Programu Kapitał Ludzki.

W celu propagowania dobrych przykładów realizacji różnorodnych i wartościowych projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz ukazywania pozytywnych zmian jakie zaszły w życiu ich uczestników, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już od siedmiu lat prowadzi konkurs "Dobre praktyki EFS".

d38avpb

Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny, a przede wszystkim prezentacja modelowych inicjatyw, które są wzorem dla kolejnych projektodawców. Nagradzane projekty wyróżniają się pod względem efektów, trwałości wyników, stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści dla uczestników, a także zaproponowania innowacyjnych rozwiązań dla istniejących problemów społecznych.

Do VII edycji konkursu "Dobre praktyki EFS" zakwalifikowano 83 zgłoszenia. Spośród nich wyłoniono 7 projektów, które uzyskały tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2013". Jury konkursu przyznało nagrody trzem projektom, a cztery inicjatywy otrzymały wyróżnienia specjalne. Nagrodzone projekty dotyczą takich zagadnień jak: edukacja, przedsiębiorczość, budowanie ścieżki kariery, ale też walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Do tej pory z różnorodnych form wsparcia oferowanego w Programie Kapitał Ludzki, skorzystało ponad 6,7 mln osób, które między innymi: podniosły swoje kwalifikacje, zdobyły nowe umiejętności, znalazły pracę, założyły własną firmę, ale przede wszystkim uwierzyły w siebie i własne możliwości.


Projekty nagrodzone:

  1. Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Termin realizacji projektu: 1.12.2010 r. - 31.03.2014 r. Wartość projektu: 11,5 mln zł Wkładu z EFS: 9,8 mln zł
d38avpb

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób mających szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Projekt realizował prozatrudnieniowe cele i działania służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przy wykorzystaniu zainteresowania i gotowości instytucji sektora kultury i samorządu lokalnego do tworzenia miejsc pracy. Wartością dodaną projektu była możliwość kadrowego wsparcia instytucji kultury i innych podmiotów realizujących m.in. zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski. Z udziału w projekcie korzystały nie tylko osoby bezrobotne, ale też i małopolskie instytucje kulturalne.

  1. Praca bez barier Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu Termin realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.07.2013 r. Wartość projektu: 2 mln zł Wkład z EFS: 1,7 mln zł

Celem projektu było zwiększenie szans wejścia na rynek pracy 120 pozostających bez zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. W projekcie zostało zorganizowanych 115 miejsc stażowych. Zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika podczas doboru konkretnego miejsca stażu/praktyki (pod kątem doświadczenia zawodowego, predyspozycji zawodowych czy stanu zdrowia), zwiększało ich szanse na zatrudnienie. W wyniku realizacji projektu, 57 niepełnosprawnych uczestników podjęło zatrudnienie.

  1. Teraz człowiek Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce Termin realizacji projektu: 01.04.2008 - 31.12.2011 r. Wartość projektu: 1,6 mln zł Wkład z EFS: 1,4 mln zł.
d38avpb

Celem projektu był wzrost kompetencji życiowych osób wykluczonych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka. Dzięki projektowi "Wioska Tematyczna" realizowano różne formy aktywnej integracji. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy sołectwa, całe rodziny, osoby które były szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niedostosowanie do efektów przemian gospodarczych związanych z likwidacją PGR-u. W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości, animacji społecznej, wyrobu rękodzieła, marketingu i sprzedaży.

Projekty wyróżnione:

  1. Bliżej marzeń Projekt realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu Termin realizacji projektu: 01.12.2010 - 30.11.2012 r. Wartość projektu: 1,18 mln zł Wkład z EFS: 995,9 tys. zł

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 130 osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową, chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami zespolonymi. Dzięki realizacji projektu powstała i nadal funkcjonuje po zakończeniu projektu Świetlica Terapeutyczna dla młodzieży niepełnosprawnej, gdzie oprócz rehabilitacji leczniczej wspomagany jest rozwój psychiczny i społeczny podopiecznych. W ramach projektu "Bliżej marzeń" utworzono również Cafe Galerię Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Biały Kruk". Galeria jest miejscem, w którym jest promowana i wystawiana sztuka osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje marzenia, zwiększyć poczucie własnej wartości i czuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

  1. Świat dobrej przyszłości Projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina Termin realizacji projektu: 1.05.2011 - 30.04.2013 r. Wartość projektu: 1,7 mln zł Wkład z EFS: 1,7 mln zł
d38avpb

Celem projektu było wprowadzenie skutecznych mechanizmów, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka oraz zmniejszających negatywne skutki pobytu w placówkach i ułatwiających start w dorosłe życie. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy wychowanków i wychowawców wypracowano i wdrożono innowacyjną metodę wychowawczą w zakresie wczesnej pomocy socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków. Innowacyjność programu obejmuje włączenie, w roli mentorów, byłych wychowanków domów dziecka, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym i osobistym.

  1. e-Doświadczenia w fizyce Projekt realizowany przez Politechnikę Gdańską Termin realizacji projektu: 01.07.2010 - 30.04.2014 r. Wartość projektu: 4,3 mln zł Wkład z EFS: 3,6 mln zł

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naukami ścisłym poprzez stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi (e-doświadczeń), wspierających nauczanie fizyki. Powstałe narzędzie, interaktywny program komputerowy e-Doświadczenia jest wierną kopią rzeczywistych doświadczeń, wpisujących się w schemat "zaprojektuj, zbuduj, przeprowadź doświadczenie, przeanalizuj i przedstaw wyniki", gdzie uczenie się na błędach jest bardzo istotnym elementem dydaktycznym.

  1. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych Projekt realizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy Termin realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.08.2013 r. Wartość projektu: 6,1 mln zł Wkład z EFS: 5,2 mln zł
d38avpb

Celem projektu było ułatwienie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej osobom chcącym założyć własną firmę na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy w branży przemysłów kreatywnych. Projekt zakładał aktywizację w sferze biznesowej m.in. absolwentów szkół artystycznych, osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 45 roku życia. Spośród stu osób zakwalifikowanych do projektu większość stanowili artyści i twórcy posiadający duży potencjał wiedzy branżowej, doświadczenie i umiejętności. Dodatkowo uczestnicy w ramach firm założonych w projekcie wzajemnie korzystają z oferowanych przez siebie usług. Powstał swego rodzaju klaster łączący talenty, wiedzę i umiejętności osób, które w ramach projektu miały szansę się poznać i wzajemnie wspierać.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/

d38avpb

Podziel się opinią

Share
d38avpb
d38avpb