Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (51/2013)

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (51/2013)
Share
d2dgyza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 3 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmiany wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów (dalej: Zastaw rejestrowy) na rzecz Raben Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, przy ul. Zbożowej 1, 62-023 Gądki (dalej: "Raben"). Zgodnie z zaświadczeniem o dokonaniu zmiany wpisu, doręczonym Spółce zmiana wpisu zastawu nastąpiła w dniu 24 maja 2013 r. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie spłaty istniejących i przyszłych wierzytelności Raben z tytułu świadczonych usług logistycznych. Zastaw rejestrowy po zmianie wpisu zabezpiecza spłatę wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000 zł i obejmuje wartość zabezpieczonego zobowiązania wynoszącą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, według ksiąg rachunkowych Spółki, 432.863,00 zł. oraz wynikające z niego należności
uboczne. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na aktywach Spółki w postaci towarów handlowych ? kosmetyków. Wartość ewidencyjna w/w. aktywów w księgach rachunkowych Spółki, uwzględniona w w/w. umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego wynosiła na dzień 19 grudnia 2012 roku 1.226.232,72 zł. Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Raben i osobami nim zarządzającymi. Opisane powyżej aktywa, na których ustanowiono Zastaw rejestrowy uznano za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-06-04 Dominik Śliwowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza