Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

MIRACULUM S.A. - Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie akcji (7/2011)

MIRACULUM S.A. - Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie akcji (7/2011)
Share
d4hcuia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej (Spółka) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r., podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 28.01.2011 r. od Rubicon Partners NFI S.A. zawiadomienie na temat ujawnienia zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o następującej treści:"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") wraz z podmiotem zależnym Rubicon Partners Dom Maklerski SA ("RP DM") informuje, że w wyniku nabycia w dniu 27 stycznia 2011 roku, poza rynkiem regulowanym w transakcji pakietowej 1 585 000 akcji, zmienił się stan posiadania Funduszu w kapitale zakładowym Miraculum SA w upadłości układowej ("Spółka") i udział w
głosach na walnym zgromadzeniu.Przed ww. nabyciem Fundusz wraz z podmiotem zależnym RP DM posiadał 1 400 001 akcji Miraculum SA w upadłości układowej, stanowiących 2,56% udziału w kapitale zakładowym i dających 2,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Po ww. nabyciu Fundusz wraz z podmiotem zależnym RP DM posiada 2 985 001 akcji Miraculum SA w upadłości układowej, stanowiących 5,46% udziału w kapitale zakładowym i dających 5,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4hcuia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-01-28 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia