Trwa ładowanie...
d36vqo1
espi

MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w porozumieniu akcjonariuszy (15/2013)

MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w porozumieniu akcjonariuszy (15/2013)

Share
d36vqo1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w porozumieniu akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.02.2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 22.02.2013 r., akcjonariusza ? Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz), działającego w imieniu Eastern Europe Equity Holding Ltd., Winterthur Investments Limited, MVK Investments Limited oraz Rubicon Partners NFI S.A., członków porozumienia akcjonariuszy Spółki z dn. 11.10.2012 r., o którego zawarciu Spółka informowała raportami bieżącymi 68, 71-73/2012 w sprawie zmniejszenia udziału Funduszu w w/w. porozumieniu, w związku ze zbyciem w dn. 20.02.2013 r. 6.000.000 akcji Spółki poza rynkiem regulowanym, o treści jak następuje: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, RUBICON PARTNERS NFI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Fundusz") działający w imieniu pozostałych członków porozumienia akcjonariuszy Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, zawartego w dniu 11 października 2012 roku oraz własnym tj.: 1) Eastern Europe Equity Holding Ltd., 2) Winterthur Investments Limited, 3) MVK Investments Limited oraz 4) Rubicon Partners NFI S.A. zawiadamia, iż w dniu 20 lutego 2013 roku Fundusz w transakcjach poza rynkiem regulowanym zbył 6.000.000 akcji Miraculum SA, dających udział 5,01% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Miraculum SA, w wyniku czego zaangażowanie Funduszu uległo zmniejszeniu. Przed zbyciem akcji, Fundusz posiadał 17 227 769 akcji Miraculum SA, które stanowiły 14,40 % udziału w kapitale i dawały prawo do 17 227 769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po zbyciu akcji, Fundusz posiada 11 227 769 akcji Miraculum SA, które stanowią 9,38 % udziału w kapitale i dają prawo do
11 227 769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W związku ze zbyciem przez Fundusz ww. akcji Miraculum S.A. uległa zmniejszeniu liczba głosów i akcji będących w posiadaniu przez członków porozumienia. Przed zbyciem akcji przez Fundusz członkowie porozumienia z 11 października 2012 roku posiadali ogółem 30 332 269 akcji Miraculum SA, które stanowiły 25,35 % udziału w kapitale i dawały prawo do 30 332 269 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 25,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po zbyciu akcji przez Fundusz członkowie porozumienia z 11 października 2012 roku posiadają 24 332 269 akcji Miraculum SA, które stanowią 20,34 % udziału w kapitale i dają prawo do 24 332 269 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-02-22 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1