Trwa ładowanie...
d6ypcbz

MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (...

MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (9/2011)

Share
d6ypcbz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawartej przez MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r., raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. i raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 11 października 2010 r., Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż dnia 19 stycznia 2011 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 6 z dnia 13 stycznia 2011 r. (dalej "Aneks") do Umowy o Limit wierzytelności nr: CRD/L/29874/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. (dalej "Umowa o Limit") zawartej pomiędzy MISPOL S.A. (następcę prawnego MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o.) i Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").W związku z połączeniem w dniu 3 stycznia 2011 r. MISPOL S.A. z jej spółkami zależnymi tj. MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. i AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, MISPOL S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.Tym samym MISPOL S.A. jako sukcesor generalny stała się stroną dotychczas zawartych przez spółki przejęte Umów o Limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie: nr CRD/L/29874/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. i CRD/L/32929/10 z dnia 21 lipca 2010 r.W związku z zawartym Aneksem górna kwota połączonego Limitu wierzytelności wynosi 19.000.000,- zł (14.000.000,- zł limit dotychczas udzielony przez Bank MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. i 5.000.000,- zł limit dotychczas udzielony przez Bank AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o.) i może on być obecnie wykorzystany przez MISPOL S.A. (jako sukcesora generalnego MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. i AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o.) w formie:1) Kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 2.000.000,- zł,2) Kredytu rewolwingowego w PLN do kwoty 2.000.000,- zł,3) Kredytu rewolwingowego w PLN, w drodze wykonywania przez Bank poleceń wypłaty z kredytu do kwoty 3.000.000,- zł,4) Obsługi faktoringu do kwoty 12.000.000,- zł .Dzień ostatecznej spłaty Limitu wierzytelności nie został zmieniony, tj. przypada na dzień 30 grudnia 2011 r.Aneks wprowadził także zmiany dotyczące zabezpieczenia spłaty Limitu wierzytelności, aktualne
zabezpieczenie stanowi:1) hipoteka kaucyjna do kwoty 13.170.000,- zł na nieruchomościach Emitenta zlokalizowanych w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 108A wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia przedmiotowych nieruchomości,2) zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w Białymstoku: ul. Cisowa 3 i w Suwałkach: ul. Wojska Polskiego 108A wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia przedmiotowych środków trwałych,3) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku,Kryterium uznania powyższego Aneksu za umowę znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych MISPOL S.A.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6ypcbz

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2011-01-19 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6ypcbz

Podziel się opinią

Share
d6ypcbz
d6ypcbz