Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

MISPOL S.A. - Podjęcie przez Zarząd MISPOL S.A. decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części p...

MISPOL S.A. - Podjęcie przez Zarząd MISPOL S.A. decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej od Emitenta tj. ARTETA sp. z o.o. (44/2012)

Share
ddnrr7p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd MISPOL S.A. decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej od Emitenta tj. ARTETA sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 06 listopada 2012 roku podjął Uchwałę nr 1/6/11/2012 na podstawie, której postanawiał podjąć działania zmierzające do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa MISPOL S.A. w rozumieniu art. 55 1 kodeksu cywilnego, w postaci aktualnie funkcjonującej odrębnej jednostki organizacyjnej Spółki, działającej pod nazwą: Oddział MISPOL S.A. w Warszawie, utworzonego Uchwałą Zarządu nr 1/7/8/2012 z dnia 07.08.2012 r., stanowiącego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z zarządzaniem znakami towarowymi przysługującymi Spółce, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą produktów produkowanych pod markami flagowymi Spółki, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności: a) wartości niematerialne i prawne alokowane do Oddziału MISPOL S.A. w
Warszawie, w szczególności prawo ochronne znaków handlowych i towarowych, b) materialne składniki majątku alokowane do Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie, c) pracownicy i usługodawcy Spółki oddelegowani do wykonywania czynności związanych z działalnością Oddziału, d) prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami nabywającymi produkty sprzedawane pod markami flagowymi Spółki, e) prawa i obowiązki wynikające z kontraktów z dostawcami usług i podwykonawcami związanymi z działalnością Oddziału, f) prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu lub innych umów dotyczących działalności Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie, g) dokumentacja rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie, h) zobowiązania związane z działalnością Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział MISPOL S.A. w Warszawie, opisany powyżej, miałoby nastąpić w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy
Kapitałowej MISPOL tj. do spółki ARTETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której MISPOL S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ARTETA sp. z o.o., na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę, która zostanie przeprowadzona przed zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz ARTETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nastąpi po wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy MISPOL S.A. i zaopiniowaniu transakcji przez Radę Nadzorczą Spółki. Zbycie w/w Oddziału jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Emitenta jest etapem realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej MISPOL, w części rozdzielenia procesów biznesowych w zakresie Marek Flagowych Emitenta i Private Label. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2012-11-06 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p