Trwa ładowanie...
dm5tgj2

MIT - Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umow...

MIT - Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A. (94/2011)

Share
dm5tgj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada br. Spółka powzięła informację, że MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "MNI Premium") - spółka zależna od Spółki ? zawarła z Telewizją Polską S.A. (dalej "TVP") umowę na integrację SMS Premium (dalej "Umowa"). Umowa obejmuje świadczenie przez MNI Premium S.A. na rzecz wszystkich anten TVP usług interaktywnych SMS, z jednoczesnym udostępnieniem na zasadach wyłączności puli numerów SMS Premium Rate. Usługi Interaktywne dotyczą obsługi sond, konkursów oraz loterii organizowanych przez TVP oraz dostępu do treści teletekstowych i multimedialnych oferowanych przez TVP. Usługi interaktywne SMS pozostają w ścisłej relacji z treścią programu telewizyjnego, którego nadawcą jest TVP. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Szacunkowa wartość kontraktowa Umowy wynosi ok. 2,5 mln złotych. O wyborze przez Telewizję Polską S.A.
Biuro Reklamy i Handlu oferty złożonej przez MNI Premium Spółka informowała raportem bieżącym nr 89/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku. Usługi Interaktywne organizowane przez i na rzecz TVP stanowią integralną część rynku usług dodanych w Polsce. Wartość rynku usług dodanych SMS, IVR i WAP/data szacowana jest obecnie na ok. 1,1 mld złotych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-11-25 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2