Trwa ładowanie...
d44tgk2

MNI - Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MN...

MNI - Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MNI S.A. (172/2012)

Share
d44tgk2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 172 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MNI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (MIT) z dnia 04 grudnia 2012 roku, którą opublikowano raportem bieżącym MIT nr 53/2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego MIT akcje nowej emisji serii J spółki MIT (Akcje) zostaną w całości objęte przez MNI, a wpłata na Akcje nastąpi w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności z trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Z Akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. Istniejące zobowiązanie MIT do MNI wynika z nierozliczonej kwoty z tytułu płatności za wniesienia 100% akcji MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (MNI Premium) do MIT i nie ma charakteru handlowego. Objecie Akcji przez MNI spowoduje rozliczenie istniejących wierzytelności między spółkami. O
zawarciu warunkowej umowy wymiany akcji dotyczącej zbycia 100% akcji MNI Premium S.A. w zamian za akcje MIT, Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku, a następnie aneksowanej raportem bieżącym nr 55/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku. O zawarciu umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT, której przedmiotem będzie potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Damian Wojnowski Prokurent
2012-12-07 Agnieszka Bareja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2