Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

MNI - Korekta raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. (18/2011)

MNI - Korekta raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. (18/2011)
Share
d239y4r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) dokonuje niniejszym korekty treści raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., a to w ten sposób, że prawidłowym terminem publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (QSr_III/2011) jest 14 listopada 2011 r. zamiast 15 listopada 2011 r., błędnie podanego w korygowanym raporcie. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wszystkie pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)
d239y4r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2011-02-15 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r