Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

MNI - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)

MNI - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)

Share
d4s2fm4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedstawione w załączonym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.mni.pl Podstawa prawna: Art. 65 ust.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB2012z1-MNIZestawienieraportów2012.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4