Trwa ładowanie...
d2vkkz3

MNI - Wynik Wezwania do sprzedaży akcji spółki MIT S.A. (16/2011)

MNI - Wynik Wezwania do sprzedaży akcji spółki MIT S.A. (16/2011)

Share
d2vkkz3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wynik Wezwania do sprzedaży akcji spółki MIT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku otrzymał informację na temat skutków przeprowadzonego przez tą spółkę, za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. w dniach od 24 stycznia 2011 roku do 7 lutego 2011 roku, wezwania do sprzedaży akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) z siedzibą w Warszawie.W ramach wezwania złożono zapisy na sprzedaż łącznie 12.386.640 akcji spółki MIT S.A. podczas gdy Spółka zamierzała w ramach wezwania nabyć maksymalnie do 676.253 akcji tejże spółki.Wobec powyższego średnia stopa alokacji wyniosła 5,459%.Nabyte przez Spółkę akcje odpowiadają 0,498 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym MIT S.A. i 0,497 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIT S.A.Zgodnie z harmonogramem wezwania transakcje nabycia akcji zdematerializowanych zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 10 lutego 2011 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż dnia 15 lutego 2011 r.Spółka w wyniku niniejszego wezwania zwiększyła stan posiadania wszystkich akcji MIT S.A. do 89.632.849 akcji, co odpowiada 65,997 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym MIT S.A i daje 65,904 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Łącznie z podmiotem zależnym?MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu, MNI S.A. w wyniku niniejszego Wezwania posiada obecnie 89.762.762 akcje MIT S.A., co odpowiada 66,093 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki i daje 66,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIT S.A.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vkkz3

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2011-02-09 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3