Trwa ładowanie...
d19462o
d19462o

MNiSW ws. rządowego programu kierunków zamawianych (komunikat)

...
Share
d19462o

17.06. Warszawa - MNiSW informuje:

Program kierunków zamawianych rozpoczął się pilotażem w 2008 roku, a pierwsza edycja ruszyła rok później - w 2009 r. Na rynek pracy trafił zatem dopiero pierwszy rocznik absolwentów dofinansowanych przez państwo studiów. W ramach programu oferowane są nie tylko stypendia dla studentów, ale przede wszystkim dofinansowanie programu kształcenia poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów, staży i praktyk w przedsiębiorstwach. Oznacza to wzmocnienie programu studiów "kierunku zamawianego" w stosunku do takiego samego kierunku nie objętego wsparciem w ramach programu. Blisko 82 proc. absolwentów kierunków zamawianych znalazło zatrudnienie. Zatrudnialność po pozostałych kierunkach studiów utrzymuje się na średnim poziomie 75,4 proc.

Głównym celem rządowego programu kierunków zamawianych było odwrócenie niekorzystnej struktury kształcenia na poziomie wyższym. Cel ten udało się w pełni zrealizować:

d19462o

- Kandydaci na studia preferują studia na kierunkach technicznych, a politechniki stały się najpopularniejszym typem uczelni. Na jedno miejsce jest średnio 4 kandydatów, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do sytuacji sprzed uruchomienia programu.

- Na liście 20 najpopularniejszych kierunków studiów aż jedna trzecia to kierunki ścisłe i techniczne.

- Liczba studentów I roku na studiach technicznych, przy jednoczesnym spadku liczby studentów I roku ogółem, w porównaniu do 2007 roku wzrosła o 20 proc.

- Najbardziej popularnym kierunkiem studiów jest obecnie informatyka, której absolwenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Liczba kandydatów w stosunku do 2007 roku wzrosła o ponad 46 proc. W ramach programu kierunków zamawianych 83 to programy studiów na tym kierunku.

d19462o

- Wzrost zainteresowania i liczby studentów dotyczy także kierunków takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy matematyka. Kształcenie na tych kierunkach odbywa się w ramach 93 programów studiów kierunków zamawianych.

- Liczba absolwentów kierunków zamawianych jest wyższa o ok. 20 proc. w stosunku do liczby absolwentów programów studiów, które nie są realizowane w ramach programu. Wynika to z bogatszego programu tych studiów, zawierającego m.in. zajęcia wyrównawcze i dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

- Uczelnie w ramach programu stworzyły tzw. kierunki unikatowe i makrokierunki, oparte na kierunkach zamawianych. Dzięki temu uczelnie zaproponowały studia na takich wysoce specjalistycznych kierunkach, jak np. fizyka medyczna, nanotechnologia i technologie procesów, analityka gospodarcza, odnawialne źródła energii. To kierunki tworzone z myślą o dostarczeniu na rynek wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Jednocześnie należy podkreślić, że przytoczone w dzisiejszym artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej dane z raportu Bilans Kapitału Ludzkiego 2012 dotyczą bezrobocia absolwentów z dziesięciu ostatnich roczników studiów. Dane te w żaden sposób nie mogą się zatem odnosić do absolwentów kierunków zamawianych i ich zestawianie jest merytorycznym nadużyciem. Autorzy raportu w skład grupy kierunków zamawianych wliczyli wszystkie kierunki kształcenia, które przynajmniej raz zostały zamówione przez MNiSW, co nie jest tożsame z grupą kierunków zamawianych. Skuteczność programu powinna być oceniana poprzez analizowanie programów studiów specjalnie na ten cel dotowanych z budżetu państwa, a nie wszystkich programów studiów na danym kierunku łącznie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d19462o

Podziel się opinią

Share
d19462o
d19462o