Trwa ładowanie...
d1nr7go

MOJ S.A. - Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa (7/2015)

MOJ S.A. - Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa (7/2015)

Share
d1nr7go
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu 11.03. br. w ramach współpracy ze spółką MEGAKORP Sp. z o. o. z Krakowa otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia na dostawę katod niklowych na kwotę 1 276,5 tys. zł. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie od 08.12. 2014 r. ( data opublikowania rap.bieżącego nr 21/2014 o transakcjach ze spółkąMEGAKORP Sp. z o.o.) do dnia wczorajszego tj. 11.03. 2014 roku (włączając powyższe zamówienia) wyniosła łącznie 4 575,0 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były dostawy katod niklowych. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6342139773 | | 27354901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go