Trwa ładowanie...
d2he01w
d2he01w
espi

MOJ S.A. - Transakcje ze spółką MELGAR Sp. z o. o. (17/2014)

MOJ S.A. - Transakcje ze spółką MELGAR Sp. z o. o. (17/2014)
Share
d2he01w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką MELGAR Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu 15 października br. w ramach współpracy ze spółką MELGAR Sp. z o. o. z Warszawy wystawił zamówienie na dostawę granulatu do produkcji tworzyw sztucznych na kwotę 1 561,6 tys. zł. Wartość złożonych zamówień do tego kontrahenta w okresie ostatnich dwunastu miesięcy do dnia wczorajszego (włączając powyższe zamówienie) wyniosła łącznie 5 060,3 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były dostawy granulatu do produkcji tworzyw sztucznych. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.08.2014r. wynosił 36 512 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tokarska 6
(ulica) (numer)
(032) 604 09 00 (032) 604 09 01
(telefon) (fax)
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
(e-mail) (www)
6342139773 27354901
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Marian Bąk Prezes Zarządu
2014-10-16 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2he01w

Podziel się opinią

Share
d2he01w
d2he01w