Trwa ładowanie...
d2zkudn

MON: VI Konferencja Dni Przemysłu (komunikat)

...

Share
d2zkudn

08.04. Warszawa - MON informuje:

We wtorek w Centrum Konferencyjnym WP odbywa się, zorganizowana przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON, VI Konferencja Dni Przemysłu pod hasłem "Nowoczesny przemysł - silna armia", stanowiąca kontynuację wymiany informacji i poglądów w zakresie oczekiwań i możliwości zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP pomiędzy wojskiem a przemysłem obronnym.

Podczas panelu otwierającego konferencję sekretarz stanu Czesław Mroczek powiedział, że głównymi filarami modernizacji technicznej armii są ustanowione w resorcie obrony narodowej programy operacyjne i wynikające z nich programy uzbrojenia.

d2zkudn

- Ministerstwo Obrony Narodowej kładzie duży nacisk, aby realizatorem tych programów był przemysł polski, a jeśli jest to niemożliwe stara się zapewnić maksymalny stopień polonizacji wyrobów - mówił wiceminister Mroczek.

Jak podkreślił sekretarz stanu, odpowiedzialny za zakupy uzbrojenia dla polskiej armii, Siły Zbrojne RP oczekują, że oferowane w ramach realizowanych programów systemy uzbrojenia będą wykorzystywały najnowsze, dostępne technologie i spełniały zakładane wymagania taktyczno-techniczne.

- Dla stworzenia właściwych relacji przemysł - siły zbrojne w resorcie obrony zostały wprowadzone usprawnienia organizacyjne i proceduralne mające na celu sprostanie wyzwaniom modernizacji technicznej w horyzoncie czasowym 2014-2022 - mówił wiceminister.

Czesław Mroczek podkreślił, że resort obrony stale dąży do poprawy komunikacji na linii wojsko - przemysł. - Chcemy, aby przemysł był świadomy tego, czego oczekujemy, a wojsko wiedziało co przemysł obronny może zaoferować. Wdrożono rozwiązania umożliwiające zwiększenie zaangażowania podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w realizację projektów rozwojowych, które nadzorowane będą przez resort obrony - dodał.

d2zkudn

Wiceminister podkreślił, że interesy Sił Zbrojnych RP i polskiego przemysłu obronnego wzajemnie się przenikają, a siła armii jest pochodną kondycji przemysłu i odwrotnie. - Wojsko potrzebuje silnego partnera, który sprosta realizacji dużych programów i projektów planowanych do uruchomienia w ramach realizacji ustanowionego przez rząd, w 2013 roku, wieloletniego planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Stąd w ubiegłym roku została podjęta decyzja o konsolidacji podmiotów przemysłu obronnego i utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej - podkreślił Czesław Mroczek.

Podczas VI Konferencji Dni Przemysłu zaplanowanych zostało szereg wystąpień, które dotyczyć będą m.in. przyjętych w latach 2014-2022 głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, podejmowanych przedsięwzięć i propozycji dla podmiotów naukowo-przemysłowych w obszarze badań naukowych i technologii obronnych.

Przedstawione zostaną także konkluzje Rady Europejskiej dotyczące przemysłu obronnego oraz oferty programowe Europejskiej Agencji Obrony i Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki.

Obok przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i Sił Zbrojnych RP w konferencji uczestniczą także przedstawiciele Sejmu i Senatu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

d2zkudn

Poza licznie zgromadzonymi reprezentantami polskiego przemysłu zbrojeniowego w spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele wyższych uczelni, ośrodków naukowych i stowarzyszeń. Obecni są również przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, a także Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, jak również Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2zkudn

Podziel się opinią

Share
d2zkudn
d2zkudn