Trwa ładowanie...
d3i0y1v

MON ws. podpisania polsko-chińskiej umowy o współpracy (komunikat)

...
Share
d3i0y1v

16.12. Warszawa - MON informuje:

W środę, 16 grudnia br., na zakończenie oficjalnych rozmów w Ministerstwie Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie ministrowie obrony narodowej Polski i Chin Bogdan Klich i gen. Liang Guanglie podpisali umowę między Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony ChRL o współpracy w dziedzinie obronności.

W historii polsko-chińskich relacji wojskowych umowa o dwustronnej współpracy wojskowej to pierwsza umowa określająca podstawowe zasady współpracy w sferze obronności. Jej celem jest ustanowienie i pogłębienie kontaktów w tej dziedzinie między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. Współpraca ta, zgodnie z artykułem 2 umowy, będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami równości, przyjaźni i wzajemnych korzyści, a także zgodnie z krajowym prawem i międzynarodowymi zobowiązaniami obydwu państw.

d3i0y1v

Wśród obszarów przyszłej współpracy umowa wymienia m.in.:

1) funkcjonowanie sił zbrojnych, łącznie z implementacją przepisów międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń; 2) edukację wojskową i szkolenie personelu wojskowego; 3) medycynę wojskową; 4) nauki i badania wojskowe; 5) ochronę środowiska naturalnego w odniesieniu do zanieczyszczeń wynikających z działalności jednostek wojskowych.

Jako formy współpracy umowa wymienia m.in.:

1) spotkania ministrów obrony narodowej, szefów sztabów generalnych i innych przedstawicieli stron; 2) wymianę doświadczeń na szczeblu eksperckim; 3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria; 4) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych; 5) udział w misjach pokojowych i operacjach humanitarnych.

d3i0y1v

Konkretne przedsięwzięcia będą określane corocznie w planach współpracy na kolejne lata. Realizacja przedsięwzięć będzie finansowana z części 29 budżetu państwa, której dysponentem jest minister obrony narodowej. Postanowienia umowy nie są objęte prawem Unii Europejskiej. Jej zawarcie nie będzie stanowić naruszenia obowiązującego embarga na obrót uzbrojeniem i sprzętem wojskowym z Chinami, gdyż przepisy umowy nie przewidują współpracy w tym obszarze. Wymiana informacji w ramach umowy będzie ograniczona do informacji o charakterze jawnym ze względu na to, że obydwa państwa nie zawarły dotychczas umowy o wzajemnej ochronie wymienianych informacji niejawnych.


Wstępne konsultacje na temat wzajemnych korzyści wynikających z zawarcia odpowiedniej umowy regulującej współpracę w dziedzinie obronności między Polską a Chinami odbyły się w 2005 r., podczas wizyty delegacji Generalnego Zarządu do Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Podjęto wówczas decyzję o opracowaniu, wynegocjowaniu i zawarciu stosownej umowy, stanowiącej traktat w rozumieniu przepisów Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439).

Negocjacje umowy między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności sfinalizowano w listopadzie br. Umowę opracował i wynegocjował ze stroną chińską Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 grudnia br. uchwałę nr 211/2009 wyrażającą zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową poprzez jej podpisanie.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3i0y1v

Podziel się opinią

Share
d3i0y1v
d3i0y1v