Trwa ładowanie...
db04wlg

MONNARI TRADE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (28/2010)

MONNARI TRADE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (28/2010)

Share
db04wlg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2010 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych?Pana Mirosława Misztala?Prezesa MONNARI TRADE S.A., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Pana Mirosława Misztala. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana w dniu 23 grudnia 2010 r. dokonała zbycia 2.233.000 akcji Emitenta, po cenie 3,85 zł za jedną akcję, w wyniku wniesienia jako wkładu niepieniężnego do spółki FAIR Sp. z o.o. ww. akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A.
Załączniki
Plik Opis
info. KNF art.160 M.Misztal.pdf
zawiadomienie M.Misztal art.69.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

Podziel się opinią

Share
db04wlg
db04wlg