Trwa ładowanie...
dlj1yax
espi

MONNARI TRADE S.A. - Korekta informacji o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (28/2010)

MONNARI TRADE S.A. - Korekta informacji o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (28/2010)
Share
dlj1yax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w komunikacie nr 28 przesłanym w dniu 28 grudnia 2010 roku zostały omyłkowo podane wartości procentowe udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów Pana Mirosława Misztala. Poniżej opublikowana treść raportu w dniu 28.12.2010 r. oraz prawidłowa treść raportu, natomiast w załączniku poprawne treści zawiadomień.Treść raportu opublikowanego w dniu 28.12.2010 r.:"Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2010 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych?Pana Mirosława Misztala?Prezesa MONNARI TRADE S.A., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Pana Mirosława Misztala.Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana w dniu 23 grudnia 2010 r. dokonała zbycia 2.233.000 akcji Emitenta, po cenie 3,85 zł za jedną akcję, w wyniku wniesienia jako wkładu
niepieniężnego do spółki FAIR Sp. z o.o. ww. akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A."Prawidłowa treść raportu:"Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2010 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych?Pana Mirosława Misztala?Prezesa MONNARI TRADE S.A., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Pana Mirosława Misztala.Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana w dniu 23 grudnia 2010 r. dokonała zbycia 2.233.000 akcji Emitenta, po cenie 3,85 zł za jedną akcję, w wyniku wniesienia jako wkładu niepieniężnego do spółki FAIR Sp. z o.o. ww. akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A.Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w związku z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2010 r. od Pana Mirosława Misztala
zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w związku ze zbyciem w wyniku wniesienia wkładem niepieniężnym 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A.Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Mirosław Misztal posiadał 267.000 akcji zwykłych na okaziciela i 3.733.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowiło łącznie 29,89 % w kapitale zakładowym i dawało 37,09% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A.Obecnie Pan Mirosław Misztal posiada 267.000 akcji zwykłych na okaziciela i 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi łącznie 9,54 % w kapitale zakładowym i daje 12,58 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | korekta zawiadom. art.69 Misztal.pdf | | | | | | | | | | |
| | korekta inf. art. 160 Misztal.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlj1yax

Podziel się opinią

Share
dlj1yax
dlj1yax