Trwa ładowanie...
d3za7fg
espi

MONNARI TRADE S.A. - Nabycie akcji własnych (14/2012)

MONNARI TRADE S.A. - Nabycie akcji własnych (14/2012)

Share
d3za7fg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Monnari Trade S.A. ("Spółka") informuje, iż stosownie do treści postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 22 października 2010 r. (sygn. akt XIV GUp 19/09) w przedmiocie zatwierdzenia układu ("Układ") zawartego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 29 września 2010 r., w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jakie toczyło się wobec Spółki, z upływem dnia 14 grudnia 2012 r. Spółka nabyła nieodpłatnie 446.984 sztuk w pełni pokrytych akcji własnych, powstałych w oparciu o treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 grudnia 2010 r. o wpisie do Rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wykonaniu Układu. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż nabyciu podlegały wyłącznie akcje, które nie zostały wydane akcjonariuszom, których wierzytelności wobec Spółki podlegały konwersji na jej akcje. Spółka nabyła akcje celem
ich umorzenia, w związku z ustaniem obowiązku ich wydawania. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 44 698,40 zł. Nabyte akcje stanowią 1,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają 446.984 głosy (1,19% ogólnej liczby głosów) na zgromadzeniu akcjonariuszy . Łącznie Spółka posiada 446.984 akcji własnych, stanowiących 1,44% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,19% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3za7fg

| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-15 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3za7fg

Podziel się opinią

Share
d3za7fg
d3za7fg