Trwa ładowanie...
d4kgx1i
espi

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (53/2011)

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (53/2011)
Share
d4kgx1i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku otrzymał informację, że: 1. W dniu 22 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE ADVANTAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE ADVANTAGE Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE ADVANTAGE Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 2. W dniu 22 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE ASSETS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50
udziałów w Spółce MONNARI TRADE ASSETS Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE ASSETS Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 3. W dniu 22 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE BENEFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE BENEFIT Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE BENEFIT Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 4. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE CENTRE Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE CENTRE Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 5. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE CHALLENGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE CHALLENGE Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE CHALLENGE Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 6. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE ESTATE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE ESTATE Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE ESTATE Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 7. W dniu 21 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE FAVOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE FAVOUR Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE FAVOUR Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 8. W dniu 21 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod
firmą MONNARI TRADE MEMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE MEMBER Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE MEMBER Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 9. W dniu 21 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE OWNERSHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE OWNERSHIP Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE OWNERSHIP Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 10. W dniu 18 listopada
2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE PARTNER Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE PARTNER Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 11. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE PRODUCTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE PRODUCTS Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE PRODUCTS Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe
udziały za środki własne. 12. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE PROSPERITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE PROSPERITY Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE PROSPERITY Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 13. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE SHOPPING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE SHOPPING Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE SHOPPING Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej
100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 14. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE TEAM Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE TEAM Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 15. W dniu 18 listopada 2011 roku została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE TREASURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE TREASURE Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki MONNARI TRADE TREASURE Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł i składa się z
50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. Podstawowym przedmiotem działalności powyżej opisanych spółek zależnych jest sprzedaż odzieży, w tym zakresie podmioty te będą wspomagać Spółkę Dominującą - "MONNARI TRADE" S.A. Utworzenie wyżej wymienionych spółek ma na celu wydzielenie ze Spółki Dominującej obszarów, które należy zreorganizować tak, aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym, co ma prowadzić do podniesienia efektywności działania. "MONNARI TRADE" S.A. traktuje nowoutworzone spółki, jako inwestycję długoterminową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kgx1i

Podziel się opinią

Share
d4kgx1i
d4kgx1i