Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (18/2015)

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (18/2015)
Share
d36d9ov

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MONNARI TRADE S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęło, w dniu 13 kwietnia 2015 r., od Pana Mirosława Misztala - Prezesa Zarządu, zawiadomienie o poniższej transakcji na akcjach MONNARI TRADE S.A. W dniu 13 kwietnia 2015 r., w Łodzi, Pan Mirosław Misztal zawarł ze Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (podmiot zależny od Pana Mirosława Misztala) umowę pożyczki 600 000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 1,96 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przed zawarciem powyższej umowy, posiadała 600 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., co stanowi 1,96 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu powyższej umowy pożyczki, Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa posiada 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., co stanowi 3,93 % w
kapitale zakładowym Spółki oraz 3,35 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższa umowa została zawarta poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie w dniu 13.04.2015 r. Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zawiadomiła Pana Mirosław Misztala o zwrocie pożyczonych w dniu dzisiejszym 600 000 akcji MONNARI TRADE S.A., co oznacza, że stan posiadania akcji MONNARI TRADE S.A. przez M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie uległ zmianie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov