Trwa ładowanie...
d4dvjh6

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (18/2015)

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (18/2015)

Share
d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MONNARI TRADE S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęło, w dniu 13 kwietnia 2015 r., od Pana Mirosława Misztala - Prezesa Zarządu, zawiadomienie o poniższej transakcji na akcjach MONNARI TRADE S.A. W dniu 13 kwietnia 2015 r., w Łodzi, Pan Mirosław Misztal zawarł ze Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (podmiot zależny od Pana Mirosława Misztala) umowę pożyczki 600 000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 1,96 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przed zawarciem powyższej umowy, posiadała 600 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., co stanowi 1,96 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu powyższej umowy pożyczki, Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa posiada 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., co stanowi 3,93 % w
kapitale zakładowym Spółki oraz 3,35 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższa umowa została zawarta poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie w dniu 13.04.2015 r. Spółką M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zawiadomiła Pana Mirosław Misztala o zwrocie pożyczonych w dniu dzisiejszym 600 000 akcji MONNARI TRADE S.A., co oznacza, że stan posiadania akcji MONNARI TRADE S.A. przez M33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie uległ zmianie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

Podziel się opinią

Share
d4dvjh6
d4dvjh6