Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (52/2011)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 listopada 2011 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa o zmniejszeniu jej udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. poniżej progu 5% w dniu 26.10.2011 r. w związku ze sprzedażą 659.000 akcji. Przed dokonaniem sprzedaży spółka Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa posiadała 2.500.000 akcji MONNARI TRADE S.A., co dawało 8,06% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,65% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa posiada 1.841.000 akcji MONNARI TRADE S.A., co stanowi 5,94 % udziału w kapitale zakładowym i daje 4,90% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la