Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

MONNARI TRADE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. (3/2013)

MONNARI TRADE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. (3/2013)

Share
dpodo2z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 01/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., w którym Spółka informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2013 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r., który został ustalony na 01 marca 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu za czwarty kwartał 2012 r. został wyznaczony na dzień 26 luty 2013 r. Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z