Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

MONTU HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (11/2013)

MONTU HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (11/2013)
Share
dzo2aw7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
MONTU HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AFORTI HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330108 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Chałubińskiego 8, XXV ptr. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
23 04 2013_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_AfortiHoldingseriaEi_F.pdf
23 04 2013_Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
23 04 2013INSTRUKCJAgłosowania_pełnomocnika.pdf
23 04 2013PełnomocnictwoNWZ.pdf
23 04 2013_sprawozdanie zarządu Aforti Holding.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MONTU HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bonifraterska 17
(ulica) (numer)
+22 614-59-65 +22 614-26-22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-245-37-55
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7