Trwa ładowanie...
d4ja8qz

MOSTALEXP - Rejestracja zmiany nazwy Spółki w KRS (32/2014)

MOSTALEXP - Rejestracja zmiany nazwy Spółki w KRS (32/2014)

Share
d4ja8qz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Rejestracja zmiany nazwy Spółki w KRS
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2014 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany nazwy Emitenta, w związku z czym Spółka obecnie działa pod firmą ?MSX RESOURCES S.A.? Sąd dokonał także rejestracji zmiany wysokości kapitału podstawowego Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 roku, tj. wartość nominalna każdej akcji wynosi 12,50 PLN, a kapitał podstawowy Spółki został obniżony o 3,00 PLN w związku z umorzeniem 6 akcji własnych i wynosi 171.316.122,00 PLN. Obecnie Emitent nie posiada akcji własnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 5.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Wielkosław Przemko Staniszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz