Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (16/2011)

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (16/2011)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 23.05.2011 r. Spółka otrzymała podpisaną z POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, (liderem konsorcjum w składzie:POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., Doprastav, a.s., "MOSTMAR" S.A.) umowę na kwotę 9,9 mln PLN. Przedmiotem umowy jest kompletne scalanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego estakady ES-09, wznoszonej w związku z realizacją zadania:"Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice ("Żywiecka/Bystrzańska") - Żywiec". Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
ania@mostostal-plock.com.pl mostostal-plock.com.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2011-05-23 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3