Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

MOSTALWAR - Decyzja Zarządu o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółc...

MOSTALWAR - Decyzja Zarządu o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce (33/2013)
Share
d2nkrnt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa SA informuje, iż podjął decyzję w sprawie optymalizacji struktury organizacyjnej. Z uwagi na potrzebę dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnej wielkości kontraktacji, która w efekcie prowadzi do likwidacji stanowisk pracy, a także zważywszy na trudną sytuację ekonomiczną branży budowlanej, działając na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) Zarząd przekazał w dniu 19 czerwca 2013 r. organizacjom związkowym działającym w Spółce informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych w Spółce. Stosowna informacja w tej sprawie została również przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Rozwiązanie umów o pracę planowane jest do 30 kwietnia 2014 r. i dotyczyć będzie grupy pracowników nie większej niż 620 osób. Liczba ta wynika z konieczności dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości niezbędnej do
zrealizowania kontraktów obecnie znajdujących się w portfelu zamówień Spółki. Może ona ulec zmniejszeniu na skutek pozyskania kolejnych zleceń, a także w rezultacie pozytywnej decyzji w sprawie realizacji kontraktu na budowę bloków energetycznych w Opolu. Przygotowanie organizacji do działania w skali odpowiadającej potencjałowi rynku budowlanego poprzez zmniejszenie kosztów stałych funkcjonowania Spółki stanowi wsparcie dla osiągnięcia zakładanych celów biznesowych i zwiększenia efektywności finansowej przedsiębiorstwa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Jacek Szymanek Członek Zarządu
2013-06-19 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt