Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., NTB Sp. z o.o. - Partner, zawarła z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę, której przedmiotem jest "Budowa Centrum Energetyki z garażem podziemnym i kompletną infrastrukturą oraz wyposażeniem przy ul. Czarnowiejskiej" w ramach projektu pn. "Centrum Energetyki". Przedmiot umowy obejmuje dwie części: część I - Badawczo - Komercyjną i część II - Dydaktyczno - Badawczą. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustaliły na dzień 21.11.2014 roku. Wartość kontraktu wynosi: 101,94 mln PLN brutto. Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2013-03-22 Jarosław Reszka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3