Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

MOSTALZAB - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada...

MOSTALZAB - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2011 r. (148/2011)
Share
d1z9nq3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 148 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie (?), Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu (Emitent) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (NWZA) w dniu 17 listopada 2011 r. odnotowano obecność akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 68.080.540 akcji co stanowiło 45,65% ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2011 r. były następujące podmioty: 1.Pan Zbigniew Opach wraz z podmiotem powiązanym (Inwestycje II Sp. z o.o.), który dysponował 57.271.738 głosami, co stanowiło 84,12% głosów wśród obecnych na NWZA oraz 38,40% w ogólnej liczbie głosów, 2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 8.000.000 głosów, co stanowiło 11,75% głosów wśród obecnych na NWZA oraz 5,36% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3