Trwa ładowanie...
d2jubch

MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy z mBank S.A. (12/2015)

MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy z mBank S.A. (12/2015)

Share
d2jubch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zmiana znaczącej umowy z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany Aneks do Umowy Ramowej zawartej z mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 112/2011 w dniu 09 sierpnia 2011 r. oraz o jej zmianach w raportach bieżących nr: 59/2012, 5/2013, 3/2014 oraz 71/2014. Na mocy Aneksu zmienione zostały następujące warunki umowy: ? zwiększono limit na gwarancje do kwoty 37,0 mln zł, ? wydłużono okres wykorzystywania limitu gwarancyjnego do dnia 05 lutego 2016 r., ? wydłużono maksymalny termin ważności wystawianych gwarancji do dnia 10 listopada 2020 r., ? zwiększono wartość hipoteki do kwoty 48,1 mln zł. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL ZABRZE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Dariusz Pietyszuk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch