Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Zmiana stanu posiadania akcji (1/2014)

MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Zmiana stanu posiadania akcji (1/2014)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTOSTAL WROCŁAW SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej Mostostal Wrocław (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Violetty Zalewskiej, iż w wyniku umowy pożyczki 3.700.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, dokonanej w dniu 14 marca 2014 roku, nastąpiło obniżenie poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (zmniejszenie zaangażowania o co najmniej 1% powyżej progu 33% ogólnej liczby głosów). Przed dokonaniem wskazanej powyżej transakcji Pani Violetta Zalewska posiadała łącznie 46.867.876 sztuk akcji na okaziciela spółki Mostostal Wrocław S.A., uprawniających do 62,88% w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie uprawniających do wykonywania 62,88% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Pani Violetta Zalewska posiada obecnie 43.167.876 sztuk akcji na okaziciela spółki Mostostal Wrocław S.A., uprawniających do 57,91% w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie uprawniających do wykonywania 57,91%
głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WROCŁAW SA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-127 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŚW. MIKOŁAJA | | 59-60/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (61) 222 48 34 | | +48 (61) 222 48 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-00-00-150 | | 931589325 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Kazimierz Frątczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i