Trwa ładowanie...
dp57iq5

MPAY S.A. - Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji po ...

MPAY S.A. - Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (18/2014)

Share
dp57iq5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MPAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że zatrudniona w Spółce osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych: (a) w dniu 13 sierpnia 2014 roku zawarła umowę cywilnoprawną poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, na mocy której kupiła 90.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 5 groszy jedna akcja i łączną cenę 4.500 złotych. Przeniesienie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2014 roku; (b) w dniu 19 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect 30.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela za średnią cenę 44 groszy jedna akcja i łączną cenę 13.250 złotych. (c) w dniu 29 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemie obrotu NewConnect 3.050 zdematerializowanych akcji zwykłych
Spółki na okaziciela za średnią cenę 45 groszy jedna akcja i łączną cenę 1.372 złotych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Komunikat mpay 07012015.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp57iq5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MPAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MPAY S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 04-186 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Grochowska | | 21A | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 515 61 07 | | +48 22 515 62 00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | kontakt@mpay.com.pl | | www.mpay.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5213258216 | | 015506707 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Jacek Bykowski Prezes Zarządu Jacek Bykowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp57iq5

Podziel się opinią

Share
dp57iq5
dp57iq5