Trwa ładowanie...
d3rub0g
d3rub0g
espi

MR HAMBURGER - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F i G na rynku NewConnect. (7/2015) - EBI

MR HAMBURGER - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F i G na rynku NewConnect. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rub0g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F i G na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (?Emitent?) informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 155/2015, mocą, której postanowił określić dzień 19 lutego 2015 r., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.280.000 (pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 960.000 (dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki MR HAMBURGER S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 19 lutego 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ?PLLSNRN00015?. Akcje te będą notowane, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?HAMBURGER? i oznaczeniem ?MRH?. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rub0g

Podziel się opinią

Share
d3rub0g
d3rub0g