Trwa ładowanie...
d2wagb7

MRiRW: ustalenia Grupy Roboczej po spotkaniu w Szczecinie (komunikat)

...

Share
d2wagb7

07.01. Warszawa - MRiRW informuje:

Zgodnie z komunikatem ze spotkania ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło 28 grudnia ub. roku w Szczecinie, już na początku nowego roku rozpoczęła prace grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele MRiRW, ANR oraz Komitetu Protestacyjnego.

Podczas rozmów, które odbywały się 3. i 4. stycznia w Szczecnie ustalono, że ANR odstępuje od przeprowadzania przetargu na wniosek Izby Rolniczej, jeżeli będą uzasadnione wątpliwości odnośnie osób mających w nim uczestniczyć. Agencja, w przypadku dwukrotnego odwołania przetargu będzie przeznaczać nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową.

Uzgodniono także możliwość przeprowadzenia przez ANR przetargu ograniczonego ofertowego. Postępowanie takie byłoby wszczynane na wniosek Izby Rolniczej, w którym powinny zostać określone inne, poza ceną i warunkami płatności, kryteria oceny oferty.

d2wagb7

Ustalono rozszerzenie przypadków, w których ANR może wykonywać prawo odkupu. Agencja byłaby również zobowiązana do udzielania odpowiedzi i uzasadniania w przypadku nieskorzystania z tego prawa.

Podczas rozmów osiągnięto porozumienie w zakresie wprowadzenia sankcji finansowych w wysokości 40 proc. ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10. lat zobowiązania do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z Zasobu, niepoinformowaniu o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości oraz ustanowienia na niej hipoteki bez zgody ANR.

W zakresie zabezpieczeń ustalono, że w umowach sprzedaży Agencja będzie stosować hipotekę oraz weksel in blanco.

Strony oświadczyły, że prowadzone będą dalsze prace w celu udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.

W najbliższych dniach minister Stanisław Kalemba zaprosi przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego do ministerstwa w celu podpisania porozumienia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ stav/

d2wagb7

Podziel się opinią

Share
d2wagb7
d2wagb7