Trwa ładowanie...
d3vwi18
kadry

MŚ: oświadczenie w sprawie wykonywania zadań w obszarze geologii (komunikat)

...

Share
d3vwi18

25.01. Warszawa - Ministerstwo Środowiska informuje:

Reorganizacja pracy, powołanie zastępcy dyrektora czasowo kierującego departamentem i wewnętrzna kontrola - to decyzje ministra środowiska w odniesieniu do Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych gwarantujące prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań.

W dniu zatrzymania, czyli 10 stycznia br., z powodu postawionych zarzutów została odwołana ze stanowiska dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Wobec dyrektor Departamentu zastosowano dopuszczalne prawem sankcje, przenosząc ją na niższe stanowisko, tj. "radcy ministra". Osoba ta pozostaje pracownikiem ministerstwa, ale obecnie nie wykonuje żadnych działań służbowych, ze względu na trwający od dnia zatrzymania urlop. Pracownik ten po powrocie z urlopu, nie podejmie już pracy w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zgodnie z kodeksem pracy, do czasu sądowego rozstrzygnięcia w sprawie zarzutów postawionych przez prokuraturę nie ma podstaw prawnych do zwolnienia pracownika. Art. 52. par. 1. Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. W związku z powyższym, jeśli sąd orzeknie o popełnieniu przestępstwa przez oskarżonych, zostaną oni bezzwłocznie zwolnieni z pracy w trybie dyscyplinarnym.

d3vwi18

Radca ministra to nazwa jednego ze stanowisk pracy w hierarchii stanowisk urzędowych. Nazwy stanowiska nie należy mylić z polityczną funkcją doradcy ministra, który usytuowany jest w Gabinecie Politycznym. Może to być pracownik podlegający bezpośrednio naczelnikowi wydziału, zastępcy dyrektora departamentu czy dyrektorowi departamentu.

W Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych trwa prowadzona przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa analiza pracy, zlecona przez ministra środowiska. Ze względu na nadrzędną funkcję postępowania prokuratury w tej sprawie i zabezpieczenie przez nią dowodów niezbędnych do zbadania sprawy, nie zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne (miałoby o wiele mniejszy zakres i możliwości badania niż śledztwo prokuratury).

Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie do artykułu z portalu TVN24: Podejrzana o korupcję - radcą ministra (Maciej Duda, Ola, mat).

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18