Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g

MS: spotkanie ze Stowarzyszeniem Centrum Praw Ojca i Dziecka (komunikat)

...
Share
d2emy1g

02.07. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Wiele polskich matek, ale także - o czym nie wszyscy pamiętają - ojców boryka się na co dzień w Polsce z problemem utrudnionych kontaktów ze swoimi dziećmi. Zdaję sobie sprawę, jak ogromny to dramat dla rodzica - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości obyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Praw Ojca i Dziecka.

d2emy1g

- Dostrzegliśmy ten problem. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która m.in. przewiduje wysokie kary pieniężne dla rodzica, który utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców - przypomniał Minister. - 27 kwietnia zaproponowane przez nas zmiany przyjęła Rada Ministrów - dodał.

W przygotowanej w Ministerstwie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowano przepisy, które zmieniają zasady wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu na tym tle między jego opiekunami. Aktualny stan prawny krytykowano za mało efektywne respektowanie orzeczeń o kontaktach z dziećmi.

Zaproponowano także dwuetapową procedurę wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem. W pierwszym etapie, za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, sąd zagrozi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do takich spotkań. Zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej może być zamieszczone już w orzeczeniu merytorycznym, w którym ustalono kontakty z dzieckiem. Przykładowo, matka która utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem zostanie ostrzeżona, że będzie musiała mu z tego tytułu zapłacić określoną sumę pieniędzy. W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nie jest realizowane, to na wniosek uprawnionego, sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.

Zgodnie z projektem noweli, regulacje o wykonywaniu orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi zamieszczono w przepisach o sprawach opiekuńczych. W ten sposób postępowanie sądowe przestanie mieć charakter egzekucyjny i stanie się postępowaniem opiekuńczym. Takie rozwiązanie czyni je bardziej skutecznym i uproszczonym.

d2emy1g

Nowe przepisy zakładają także, że gdy sądowe nakazanie zapłaty nie doprowadzi do wykonania orzeczenia o kontaktach (a polegają one m.in. na zabieraniu dziecka poza miejsce jego pobytu), to sąd zleci kuratorowi przymusowe odebranie dziecka. Sąd będzie musiał jednak określić w jakim czasie od uprawomocnienia się postanowienia, ten środek ma być stosowany (np. przez 3 miesiące).

Ponadto, jeżeli do spotkania z dzieckiem nie dojdzie wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania orzeczenia przez osobę, pod której pieczą ono pozostaje, sąd opiekuńczy zobowiąże ją do zwrotu wydatków uprawnionemu, poniesionych w związku z przygotowaniem do widzenia z dzieckiem.

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany spotkały się z poparciem Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. - To krok w bardzo dobrym kierunku - stwierdzili.

W spotkaniu - poza Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim udział wzięli także m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Zbigniew Wrona oraz Ireneusz Dzierżęga - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ tlom/

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g