Trwa ładowanie...
d45dv5u

MSP: sponsoring - od spółek SP w dobrej kondycji finansowej (opis2)

#
Dochodzą komentarze Lewiatana i Pracodawców RP
#

Share
d45dv5u

15.06. Warszawa (PAP) - Wsparcie sponsoringowe może płynąć od spółek Skarbu Państwa w dobrej kondycji finansowej - powiedział w środę minister skarbu Dawid Jackiewicz. Każda spółka SP zainteresowana sponsoringiem będzie musiała najpierw opracować własną strategię z uwzględnieniem zasad "dobrych praktyk" - dodał.

Ministerstwa skarbu państwa oraz sportu i turystyki opracowały dokument "Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa". Szefowie obu resortów wspólnie zaprezentowali założenia dokumentu na konferencji prasowej.

Szef MSP zaznaczył, że działalność sponsoringowa to "potężne narzędzie w budowaniu dobrego wizerunku spółek Skarbu Państwa". "To narzędzie musi być dobrze wykorzystywane, w sposób transparentny (...) i zrozumiały zarówno dla odbiorców końcowych, jak i dla wszystkich uczestników tego procesu" - podkreślił.

"Audyty, kontrole, które przeprowadziliśmy przed kilkunastoma tygodniami w spółkach Skarbu Państwa pokazują, że obszar ten pozostawia bardzo wiele do życzenia. Często decyzje w tej sprawie zapadały w sposób uznaniowy, nietransparentny" - ocenił.

d45dv5u

Jak mówił, wsparcie sponsoringowe może płynąć od tych spółek Skarbu Państwa, które są w dobrej kondycji finansowej. "Działania sponsoringowe powinny być podejmowane przez spółki w sposób transparentny i odpowiedzialny, po spełnieniu warunków długookresowej stabilności ekonomiczno-finansowej oraz przy założeniu uzyskania wymiernych efektów" - zaznaczył.

Dodał, że przedstawiony kodeks nie narzuca niczego spółkom, ale - jak podkreślił - pokazuje "kierunki, które są zgodne z oczekiwaniami większościowego, głównego, a czasem też mniejszościowego akcjonariusza".

"Każda spółka Skarbu Państwa, która zamierza zajmować się sponsoringiem, zarówno w obszarze sportu, ale również kultury czy działań proekologicznych musi opracować własną strategię, własne zasady długofalowego sponsoringu. Dopiero wówczas, w zgodzie z tymi zasadami, które będą konsekwencją opublikowanego dzisiaj kodeksu, może rozpocząć działalność sponsoringową" - wyjaśnił minister skarbu.

"Chcielibyśmy w ten sposób wyeliminować działalność, która polega tylko i wyłącznie na tym, że udzielany sponsoring nie służył niczemu innemu poza wsparciem danego podmiotu, a zatem spółka nie czerpała z tego tytułu żadnych korzyści" - tłumaczył.

d45dv5u

Jak podkreślono w dokumencie, działania sponsoringowe spółki SP muszą być spójne z realizowaną przez nią strategią i długofalowymi celami. Ponadto powinny one mieć - co do zasady - cel komercyjny i wiązać się z uzyskaniem określonego efektu ekonomicznego czy marketingowego przez sponsora. Działania te powinny podejmować wyłącznie te spółki z udziałem SP, które w roku obrotowym poprzedzającym ich podjęcie, odnotowały zysk operacyjny, a w dniu podpisania stosownych umów posiadały wolne środki na rachunku bieżącym. Spółki te są zobowiązane do samodzielnego zawierania umów sponsoringu bezpośrednio z podmiotami sponsorowanymi, bez możliwości korzystania z usług podmiotów trzecich. Przedsięwzięcia sponsoringowe mogą być realizowane szczególnie w obszarach: sportu, kultury, nauki i szkolnictwa oraz inicjatyw proekologicznych i akcji społecznych.

Jackiewicz poinformował ponadto, że te spółki, które już prowadzą taką działalność, będą miały rok na dostosowanie się do nowych zasad. "W uzasadnionych przypadkach, w których działalność sponsoringowa musi trwać dłużej niż rok, będzie to okres trzech lat. Jednak będą to absolutnie wyjątkowe przypadki" - zastrzegł.

"Chcielibyśmy, aby zawsze pod koniec roku rada nadzorcza danej spółki zdała sprawozdanie z działalności sponsoringowej wraz z podaniem informacji, jakie efekty zostały osiągnięte, a w których obszarach nie udało ich się osiągnąć" - dodał szef resortu skarbu.

W dokumencie zaproponowano, by w planowaniu działań sponsoringowych wykorzystywano informacje udostępnione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. "Chcemy pomóc dyscyplinom kluczowym dla polskiego sportu, które nie miały dotychczas odpowiedniego wsparcia sponsoringowego" - podkreślił obecny na konferencji prasowej szef tego resortu Witold Bańka. Zaznaczył, że zależy mu na tym, by "dyscypliny, które mają potencjał medalowy, otrzymały wsparcie ze strony Skarbu Państwa" - dodał.

d45dv5u

Jak mówił, MSiT ma odegrać rolę think-tanku. "Związki (sportowe) muszą przedstawić strategię, a ministerstwo po jej weryfikacji będzie ją opiniować. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty związku, będziemy zachęcać do zaangażowania w sponsoring spółki z udziałem Skarbu Państwa" - zaznaczył.

Z dokumentu wynika, że wnioski związków sportowych będą najpierw rozpatrywane przez ministra sportu i turystyki, a następnie umieszczane na stronie internetowej MSiT. "Zarząd spółki z udziałem Skarbu Państwa będzie analizował udostępnione przez MSiT oferty poszczególnych związków sportowych w kontekście możliwości podjęcia współpracy. Warunkiem wsparcia będzie wskazanie przez zarząd rzeczywistych i wymiernych korzyści, wynikających z partycypowania w jego finansowaniu. W ten sposób uda się uniknąć przypadkowości w wydatkowaniu środków finansowych" - podkreślono.

Bańka zaznaczył, że spółki SP będą miały możliwość wyboru dziedziny, które będą chciały wesprzeć.

Jeremi Mordasewicz z Lewiatana ocenił, że wymóg dobrej kondycji finansowej wobec spółek Skarbu Państwa, które chcą realizować działania sponsoringowe, jest dobrym rozwiązaniem.

d45dv5u

"Jeśli spółka jest na granicy bankructwa, to nie może prowadzić akcji społecznych, bo nie ma na to środków. To byłoby absurdalne, gdyby spółka, która ciężko przędzie, finansowała jeszcze takie działania" - powiedział Mordasewicz.

Dodał, że również rozwiązanie, które wskazuje, iż działania sponsorskie powinny być zgodne z profilem danej spółki SP, jest "rozsądne". "Bo spółka prowadząc działalność społeczną zwraca się do konsumentów, którzy są lub mogą być jej klientami. Jeżeli spółka produkująca luksusowe dobra i chce trafić do zamożnego konsumenta, to będzie zupełnie innego rodzaju akcje sponsorowała niż ktoś, kto trafia do masowego odbiorcy" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że istotne jest, aby nie doszło do wywierania odgórnego nacisku na SP w sprawie działań sponsorskich. "Chodzi o to, żeby rząd nie wywierał nacisku na spółki, co należy sponsorować. To akcjonariusze spółki powinni za pośrednictwem rady nadzorczej podejmować decyzję o tym, co należy sponsorować" - powiedział.

Według Pracodawców RP sponsoring stanowi bardzo istotny obszar działalności polskich przedsiębiorstw, w tym również spółek Skarbu Państwa, dlatego w ocenie tej organizacji powinny one wypracowywać swoją politykę sponsoringową zgodnie z "najlepszymi standardami funkcjonującymi w świecie korporacyjnym".

d45dv5u

"Zakreślenie ram polityki sponsoringowej oraz określenie zakresu dobrych praktyk może okazać się więc użyteczne, jeśli będzie ono ukierunkowywało spółki z udziałem Skarbu Państwa w stronę tego rodzaju działań" - podkreślili w przesłanym PAP komentarzu.

Zdaniem Pracodawców RP określenie takich ram niewątpliwie zmniejsza swobodę decyzji spółek, choć - jak wskazują - może sprzyjać większej spoistości w ramach decyzji dotyczących sponsoringu.

d45dv5u

Podziel się opinią

Share
d45dv5u
d45dv5u