Trwa ładowanie...
d1mumz9

MSP w styczniu podejmie kierunkowe decyzje dotyczące PAK-u oraz Polic i Puław

23.12. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu planuje podjąć kierunkowe decyzje dotyczące prywatyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Zakładów...

Share
d1mumz9

23.12. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu planuje podjąć kierunkowe decyzje dotyczące prywatyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Zakładów Azotowych w Puławach i Zakładów Chemicznych w Policach - poinformował PAP w czwartek Adam Leszkiewicz, wiceminister skarbu.

"Do końca stycznia chcemy podjąć kierunkową decyzję, jak dalej będziemy postępować w tym procesie. Ta decyzja będzie efektem m.in. oceny dotychczasowych, prawie czteromiesięcznych efektów negocjacji z Rafako" - powiedział wiceminister, pytany o sprzedaż pakietu akcji PAK.

Leszkiewicz nie chciał w czwartek skomentować, czy MSP zaproponuje Elektrimowi skorzystanie z prawa pierwokupu pozostałych akcji PAK-u. Powiedział jedynie, że resort będzie szukać najlepszego rozwiązania z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa.

Do połowy grudnia wyłączność negocjacyjną na zakup połowy PAK-u miało Rafako, którego głównymi akcjonariuszami jest Elektrim i spółka powiązana z Zygmuntem Solorzem-Żakiem.

d1mumz9

MSP chce sprzedać 50 proc. akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz 85 proc. dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Poza Skarbem Państwa akcjonariuszem ZE PAK jest należący do Solorz-Żaka Elektrim, który ma ponad 47 proc. kapitału i kontrolę operacyjną.

W umo­wie pry­wa­ty­za­cyj­nej z 1999 roku Elek­trim za­gwa­ran­to­wał so­bie pra­wo pier­wo­ku­pu 50 proc. ak­cji ZE PAK i dwóch ko­palń. Według doniesień prasowych ist­nie­je spór co do te­go, czy Elektrim, który właśnie wyszedł z upadłości, na czas ne­go­cja­cji Skar­bu Państwa z Rafako zre­zy­gno­wał z przy­słu­gu­ją­cego mu prawa pierwokupu.

W styczniu resort zdecyduje także o losach prywatyzacji spółek chemicznych. Do 11 stycznia 2011 roku inwestorzy zainteresowani kupnem Puław i Polic mają czas na uzupełnienie złożonych dokumentów.

"W styczniu podejmiemy decyzję, czy kontynuować proces sprzedaży Polic i Puław, czy podjąć inną decyzję w przypadku uznania złożonych ofert za niesatysfakcjonujące" - powiedział w czwartek Leszkiewicz.

d1mumz9

"Istnieje oczywiście możliwość, że możemy po zamknięciu tego procesu wstrzymać się czasowo z kolejnymi próbami prywatyzacyjnymi" - dodał.

Pod koniec listopada minął termin składania ofert wiążących na zakup spółek chemicznych, ale MSP nie poinformowało dotychczas ile ofert wpłynęło.

Wiadomo, że ofertę kupna 50,67 proc. Zakładów Azotowych Puławy złożyła spółka pracownicza "Chemia - Puławy". Z kolei ofertę na kupno Polic złożyły Puławy.

Ewa Pogodzińska (PAP)

epo/ asa/

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9