Trwa ładowanie...
dm75u1a
msp

MSP ws. referendum strajkowego w Grupie Kapitałowej Enea S.A. (komunikat)

...
Share
dm75u1a

17.09. Warszawa - Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa informuje:

W nawiązaniu do informacji dotyczących wyników głosowania w referendum strajkowym przeprowadzonym 16 września br., w którym należało odpowiedzieć na pytanie, "Czy opowiadasz się za przystąpieniem do strajku w Grupie Kapitałowej Enea w związku z proponowaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa prywatyzacją, która pozbawi pracowników praw i pracy, a los obywateli odda w ręce innego kraju" Ministerstwo Skarbu Państwa przekazuje następujące oświadczenie.

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wynika, że w referendum strajkowym wzięło udział 5069 osób, co stanowi 48,88 proc. pracowników w całej Grupie Kapitałowej Enea S. A.

dm75u1a

Należy podkreślić, że w referendum nie wzięli w ogóle udziału pracownicy Elektrowni Kozienice S. A. stanowiący 25 proc. załogi w całej Grupie Kapitałowej Enea S. A.

Powyższe oznacza, że jedynie 46,12 proc. wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej opowiedziało się za podjęciem akcji strajkowej, a tym samym nieuprawnione jest twierdzenie, że pracownicy całej Grupy Kapitałowej sprzeciwiają się prywatyzacji Spółki.

Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia, że pytanie zadane pracownikom Enei S. A. w referendum świadomie wprowadziło w błąd biorących udział w referendum pracowników Grupy Kapitałowej Enea S. A.

Nigdy w trwającym procesie prywatyzacji MSP nie podważyło obowiązujących umów społecznych w Spółce, a zmiany w tych umowach nie były przedmiotem rozmów między MSP a jakimkolwiek z potencjalnych inwestorów.

dm75u1a

Celem prywatyzacji Enei S. A. jest m.in. poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez umożliwienie realizacji niezmiernie kosztownych inwestycji w infrastrukturę energetyczną przez inwestora branżowego. W związku z czym argument o zagrożeniu związanym z wprowadzeniem do Spółki inwestora spoza Polski należy uznać za demagogiczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi wolności przepływu kapitału w Unii Europejskiej.

Dodatkowo w kontekście pytania zadanego w referendum Ministerstwo Skarbu Państwa zwraca uwagę na prawne aspekty związane z ewentualnym ogłoszeniem strajku w Enea S. A.

W ocenie MSP pytanie referendalne nie wypełnia przesłanek uprawniających do ogłoszenia strajku. Przesłanki zorganizowania i przeprowadzenia strajku określa ustawa z dnia 23.05.1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z art. 1 powołanej wyżej ustawy spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Mając na uwadze fakt, że pytanie referendalne nie dotyczy ww. kwestii, w ocenie MSP nie ma podstaw do ogłoszenia akcji strajkowej w Grupie Kapitałowej Enea S. A.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ kno/

dm75u1a

Podziel się opinią

Share
dm75u1a
dm75u1a