Trwa ładowanie...
d8pdj1t

MSP wznawia prace nad strategią dla górnictwa

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wznawia prace nad rządowym dokumentem strategicznym, który określi ramy funkcjonowania sektora węgla kamiennego i preferowane kierunki jego rozwoju, wiceminister skarbu i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk.

Share
d8pdj1t

"Celem spotkania jest wznowienie prac nad rządowym dokumentem strategicznym, który określi ramy funkcjonowania sektora węgla kamiennego i preferowane kierunki jego rozwoju" - powiedział Kowalczyk podczas spotkania ze stroną związkową w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, cytowany w komunikacie resortu.

"Ceny węgla w najbliższym czasie nie wzrosną, dlatego wspólnie musimy zastanowić się, gdzie szukać możliwości odzyskania rentowności działalności kopalń" - powiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak, cytowany w komunikacie.

Według komunikatu, prace nad strategią dla górnictwa będą prowadzone w trzech zespołach roboczych: zespole ds. bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju bazy surowcowej i innowacji, zespole ds. struktury organizacyjnej i efektywności ekonomicznej oraz zespole ds. pracowniczych i wpływu na środowisko.

d8pdj1t

"Zespoły będą miały dwa miesiące na zakończenie prac. W ich składzie znajdą się przedstawiciele pracodawców, strony rządowej, związkowej oraz niezależni eksperci" - podano również.

Obecnie obowiązuje "Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015", który wygaśnie z końcem roku. Prace nad "Programem rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 -2020 r., z perspektywą do roku 2027" prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki trwały od czerwca 2014 r.

"W poprzednim etapie prac opracowano już pewne elementy programu, dziś chcemy wyznaczyć główne kierunki dalszych działań, dlatego obecność wszystkich stron dialogu jest tu niezwykle istotna" - dodał Kowalczyk.

W styczniu został przyjęty plan naprawczy Kompanii Węglowej, w lutym weszła w życie nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Obecnie poszczególne spółki węglowe wprowadzają swoje plany naprawcze.
W spotkaniu w Katowicach wzięli również udział: wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, przedstawiciele związków zawodowych, zarządów spółek węglowych oraz eksperci.

(ISBnews)

d8pdj1t

Podziel się opinią

Share
d8pdj1t
d8pdj1t