Trwa ładowanie...
d1tevn1

MSW: służby nadal atrakcyjne (komunikat)

...

d1tevn1

05.03. Warszawa - MSW informuje:

Chociaż od początku roku obowiązuje znowelizowana ustawa emerytalna służb mundurowych, zainteresowanie pracą w służbach wcale nie maleje. Tylko w styczniu 2013 policja zatrudniła prawie tysiąc nowych pracowników, w tym ponad 700 policjantów, a do pracy w Straży Granicznej zgłosiło się ponad 900 chętnych. Co przede wszystkim przyciąga młodych ludzi do pracy w służbach?

"Zainteresowanie służbą w Straży Granicznej jest duże. W styczniu 2013 r. wpłynęły 933 podania z prośbą o przyjęcie do służby" - mówi chorąży SG Agnieszka Golias. - Przyjęliśmy ponad 300 nowych funkcjonariuszy. Kolejne przyjęcia będą się odbywały w czerwcu i październiku".

Kandydat do służby w Straży Granicznej musi spełnić szereg warunków, m.in. posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, mieć nieposzlakowaną opinię oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

d1tevn1

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów - pierwszy obejmuje złożenie odpowiedniej dokumentacji, podczas drugiego zaś kandydat zdaje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Egzamin składa się z testu pisemnego (wiedza ogólna), testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego, testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Po pozytywnym zaliczeniu obu części procedury kwalifikacyjnej kandydat musi jeszcze uzyskać orzeczenie o fizycznej i psychicznej zdolności do służby w Straży Granicznej. Orzeczenie jest wydawane przez komisję lekarską.

Dlaczego służba w Straży Granicznej cieszy się tak dużym zainteresowaniem? "Służba w Straży Granicznej daje stabilność zatrudnienia" - wyjaśnia chor. SG Agnieszka Golias. - Dla kandydatów ma to duże znaczenie".

Trochę inna sytuacja jest w Państwowej Straży Pożarnej. Niezwykle wymagające testy sprawnościowe na pewno stanowią wyzwanie dla wielu potencjalnych kandydatów, ale i tu o jedno miejsce stara się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

"Duża część społeczeństwa postrzega pracę w Państwowej Straży Pożarnej jako zajęcie bardzo prestiżowe" - mówi st. bryg. Paweł Frątczak. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów - złożenia dokumentacji, próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej, pisemnego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test sprawności fizycznej obejmuje próbę wysokościową, sprawdzian z pływania oraz inne testy mające na celu sprawdzenie umiejętności wymaganych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Po pomyślnym ukończeniu procedury naboru wybrana osoba odbywa trzyletnią służbę przygotowawczą. Dopiero po tym terminie zostaje mianowana strażakiem na stałe.

d1tevn1

Jedną z możliwości podjęcia pracy w Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie szkoły PSP kształcącej w systemie dziennym. Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Policja to największa formacja mundurowa w Polsce. Służy w niej prawie 100 tysięcy policjantów wspieranych przez ok. 25 tysięcy pracowników cywilnych. "Praca w policji nadal jest postrzegana jako bardzo atrakcyjna" - mówi młodszy inspektor Krzysztof Hajdas. - Przede wszystkim dlatego, że daje możliwość rozwoju zawodowego. Kandydaci do pracy podkreślają też często, że chcą nieść pomoc ludziom, a policja to służba powołana właśnie do tego".

Postępowanie kwalifikacyjne zaczyna się w momencie złożenia dokumentów. Kolejnym etapem jest test wiedzy, a następnie test sprawności fizycznej - tor przeszkód, który należy pokonać w ciągu 1 minuty i 45 sekund. Kandydat do służby w policji musi przejść badania psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną. Potem trzeba jeszcze uzyskać pozytywną ocenę podczas specjalistycznych badań lekarskich i wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego.

Przyjęci do służby odbędą półroczne szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policyjnych, a następnie zostaną czasowo oddelegowani do służby w oddziale prewencji. Dopiero wtedy będą mogli rozpocząć służbę we wskazanej przez siebie jednostce.

d1tevn1

Młodszy inspektor Krzysztof Hajdas zwraca uwagę na to, że na zainteresowanie podjęciem służby nie wpływa reforma emerytalna. "Jesteśmy spokojni - kandydatów nie zabraknie. Służba w policji cieszy się w dalszym ciągu bardzo dużym zainteresowaniem" - dodaje Krzysztof Hajdas.

W lutym 2013 r. odbył się drugi nabór do policji, w czasie którego przyjęto do służby 500 nowych policjantów. Kolejny nabór odbędzie się 12 marca z limitem przyjęć na poziomie 400 osób.


Od 1 stycznia 2013 r. żołnierze zawodowi i funkcjonariusze 10 formacji, w tym policji, nabywają uprawnienia emerytalne po 55 roku życia i 25 latach służby. Wcześniej koniecznym warunkiem do nabycia uprawnień emerytalnych było przepracowanie 15 lat w służbie, przy czym wiek funkcjonariusza nie miał znaczenia. Głównym celem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych jest wydłużenie aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

d1tevn1

Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa i mają stanowić odrębny system tzw. zaopatrzeniowy. Podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie wynagrodzenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1tevn1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1tevn1