Trwa ładowanie...
d1dl9so

MSW ws. obchodów Święta Niepodległości w Warszawie (komunikat)

...

d1dl9so
d1dl9so

08.11. Warszawa - MSW informuje:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie informowało o przebiegu obchodów Święta Niepodległości w Warszawie w dniu 11 listopada. Wiadomości należy szukać bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz na profilu MSW na twitterze (twitter.com/MSW_RP). Wpisy dotyczące przebiegu największych marszów w stolicy oznaczone zostaną hashtagiem #11listopada.

Przypominamy, że jak poinformowała szefowa stołecznego biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Ewa Gawor, na 11 listopada w Warszawie zarejestrowano 11 zgromadzeń publicznych. Odbędzie się także marsz prezydencki i Bieg Niepodległości. Najwięcej osób ma zgromadzić Marsz Niepodległości - do 50 tys. W Biegu Niepodległości weźmie udział 12 tys. uczestników.

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za kontakt z mediami w kwestii informowania o przebiegu Święta Niepodległości to: inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy komendanta głównego policji oraz st. asp. Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji.


W tym roku obowiązują już przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do nowych warunków społecznych, ochrona pokojowych demonstrantów przed chuligańskimi ekscesami zagrażającymi życiu lub zdrowiu uczestników oraz zachowanie konstytucyjnego prawa obywateli do wolności zgromadzeń.

d1dl9so

Przypominamy w skrócie podstawowe obowiązki organizatora oraz organu gminy, który wydał zgodę na zgromadzenie.

Obowiązki organizatora zgromadzenia:

- Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.

- Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego.

d1dl9so

- Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest zobowiązany do przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.

- W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora zawierającego:

1) określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia;

d1dl9so

2) zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;

3) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;

4) podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;

5) pieczęć organu gminy.

W identyfikator wyposaża organ gminy.

- Przewodniczący żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej.

d1dl9so

- Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie, albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie.

- Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są zobowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Obowiązki organu gminy:

d1dl9so

- Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli, jeżeli jednak przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli jest obowiązkowe.

- Organ gminy zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną w trybie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia.

- Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są zobowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia.

d1dl9so

- Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy, albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

- Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym - ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

- Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

- Skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1dl9so
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1dl9so